Oproep voor projectvoorstellen - GIST

gepubliceerd

Bent u actief in de proces- en maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? Heeft u hiervoor onvoldoende eigen kennis in huis, voorziet u hoge opstartkosten en bestaat er onzekerheid ten aanzien van verduurzamende investeringen? Wellicht kan het GIST-programma u een stap verder brengen!

Van 15 januari tot 15 maart a.s. kunt u een projectvoorstel indienen voor een haalbaarheidsonderzoek bij GIST (Growing Industry through a Sustainability Transition).

GIST is weer op zoek naar nieuwe voorstellen die duidelijk efficiënte omgang met hulpbronnen (grondstoffen en energie) bevorderen in het bedrijfsleven en zodoende op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. GIST projectaanvragen kunnen aansluiten bij thema’s zoals energie, water, grondstoffen, mobiliteit en circulaire economie. De gekozen thema’s zijn richtinggevend voor de aanvragers. Het is mogelijk om tijdens iedere oproep een projectvoorstel voor een van de bovenstaande thema’s in te dienen. Tijdens ieder moment van oproepen staat er een uniek thema centraal.

Voor deze derde oproep zetten wij het thema ‘materialen’ in de spreekwoordelijke schijnwerpers. Wij zoeken projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. Dit betreft alle technologieën die in potentie kunnen bijdragen aan het opwekken, opslaan en/of het (slim) distribueren of hergebruiken van energie. Dit mag zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

GIST is een initiatief van Cleantech Flanders, Cleantech Delta en gemeente Rotterdam en wordt gefinancierd vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. Wij zijn gevraagd om namens het consortium ons netwerk op dit programma en deze kansen te attenderen.

Versnellen van transitie

Doel van het programma is versnelling van de transitie naar een schone proces- en maakindustrie, door bedrijven in deze sector financieel en inhoudelijk te steunen bij het verrichten van haalbaarheidsstudies in de vorm van zogenaamde FEEDs (Front End Engineering Design) naar duurzame oplossingen in de proces- en maakindustrie.  

U kunt hierbij kiezen uit twee typen FEED-studies:

  • Bedoeld om specifieke kennis of technische vragen op te lossen om een business case te beoordelen. De projectomvang moet liggen tussen € 15.000 en € 30.000 waarvan 50% wordt gesubsidieerd.
  • Bedoeld om concept te detailleren, zodat alle operationele uitdagingen, inclusief financiële risico’s inzichtelijk zijn, vóórdat er een kapitaalinvestering wordt gedaan. De projectomvang moet liggen tussen € 30.000 en € 240.000, waarvan 50% wordt gesubsidieerd.

Meer weten over GIST en de mogelijkheden voor uw organisatie? Roeland Toemen helpt u graag verder.

Meer informatie over het GIST-programma zelf, leest u hier.

Project verantwoordelijke:

Project partners: