Met koplopers in gesprek

gepubliceerd

De energietransitie is een ‘hot topic’ geworden. Fossiele brandstoffen maken nu nog circa 94% van de wereldwijde energievoorziening uit, dus moet er door beleidsmakers worden gezocht naar duurzame oplossingen. Collega Luuk Muller ging hierover in gesprek met een aantal koplopers.

Bedrijven vormen een belangrijke schakel in de energietransitie. 'Slechts' vijf procent van het MKB heeft in 2015 daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Wat zijn de motieven, behoeften en/of belemmeringen? En wat is de rol van de overheid hierin? In het kader van zijn masterscriptie Bestuurskunde aan de Radbouw Universiteit te Nijmegen deed Luuk Muller onderzoek. Zijn aanbevelingen voor beleidsmakers én bedrijven leest u in de publieksversie die hier te downloaden is.   

Voor vragen, nadere toelichting en persoonlijk contact kunt u Willem Jaspers of Stichting MOED benaderen.