Kansen in de nieuwe ronde

gepubliceerd

Meer Brussels geld naar technologie en integratie. In de nu nog lopende periode haalde Nederland tot dusver 4,7 miljard euro aan Brussels geld binnen.

Een bedrag dat uiteindelijk nog kan oplopen tot 7 à 7,5 miljard euro. Van dat totaal subsidiebedrag kwam ruim een half miljard bij de decentrale overheden terecht, met gemeenten als grootste ontvanger. Met de nieuwe programmaperiode van zeven jaar voor de boeg, is de vraag waar en voor hoeveel geld er dan kansen voor ze liggen.

Precies een jaar geleden, in mei 2018, werd in Brussel door de Europese Commissie een voorstel gedaan over de hoofdlijnen van de EU-begroting voor de periode 2021-2027. In dat voorstel staat wat de hoogte van het EU-budget is, waar het geld aan wordt uitgegeven en hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen. Nu, twaalf maanden verder, is er over de hoogte van het budget nog steeds geen uitspraak te doen.

Kansen te over in de nieuwe ronde

'Dat is het probleem niet', aldus Vincent Ketelaars, directeur van ERAC. Het probleem schuilt veel meer in de concurrentie die moet worden gevoerd met andere overheden die een beroep doen op dezelfde subsidiepotjes. 'Het gaat er vooral om dat je als gemeente of provincie excellente projecten hebt. Bij voorkeur gaan die ver voorbij de gemeentegrenzen of de grenzen van de provincie dan wel waterschap. Regionale samenwerking wordt gewaardeerd in Brussel', zegt hij. 'Daar is Nederland gelukkig goed in'.

Verder is van belang dat er in gemeente- en provinciehuizen Europees wordt gedacht. De projecten waarvoor EU-subsidie wordt aangevraagd moeten voor Europa zinvol zijn. 'Een burgemeester vroeg me eens hoe zijn gemeente beter op de kaart kon worden gezet in Brussel. Ik heb hem geantwoord dat het omgekeerd moet zijn. Hoe zet je Europa op de kaart in jouw gemeente? Wat wil je als gemeente bijdragen aan Europa?


Attachments

Kansen in de nieuwe ronde