Geen stokpaardjes, maar wel paradepaardjes

gepubliceerd

Het verdelen van schaarse middelen is een verantwoordelijke taak. Het instellen van een onafhankelijke deskundigheidscommissie die advies uitbrengt over de verdeling van deze middelen onderschrijft het belang van deze taak. Met innovatiesubsidies begeeft de overheid zich op het snijvlak van privaat rendement en maatschappelijk toegevoegde waarde. Idealiter wordt kansrijke innovatie gefinancierd door ondernemers, banken of andere private investeerders. De overheid voegt met haar subsidieregelingen iets toe aan bestaande financieringsmogelijkheden. Kansen voor West richt zich op innovatieprojecten met een hoger risico qua succes gepaard aan een hogere kans op betekenis voor de maatschappij.

In het FD van 22 augustus uit de voorzitter van de deskundigencommissie Kansen voor West, de heer Hendrik-Jan Vos, zijn zorgen over een mogelijke versoepeling bij de toekenning van deze innovatiesubsidies. Ik betwist niet dat men omzichtig met belastinggeld dient om te gaan. Ook ik wil niet dat publieke middelen verdwijnen in niet levensvatbare projecten. Voor ‘geld over de balk’ naar stokpaardjes van bestuurders is geen plaats. Dus moeten hoge eisen worden gesteld aan de business case. Dit is één van de vijf beoordelingscriteria binnen Kansen voor West.

De heer Vos lijkt kwaliteit van business cases gelijk te stellen aan economisch rendement. Dat gaat mij veel te kort door de bocht. Noch de aanvrager, noch de deskundigheidscommissie, noch de bestuurders beschikken over een glazen bol om te zien of de subsidie na afloop economische activiteiten oplevert die zelfstandig kunnen draaien. De beoordeling van business cases zal dan ook altijd gebaseerd zijn op aannames. Aanvragers hebben de verplichting deze aannames deugdelijk uit te werken in een kwalitatief goed projectplan, wat een ander beoordelingscriterium is.

Een goed projectplan bevat een aanpak om de aannames gedurende de projectperiode te toetsen, te valideren. Dat doet recht aan de onzekerheden die gepaard gaan met innovatie. Een goed doordacht projectplan zegt mij meer over de impact van een project dan een opgepoetste business case voor over vijf jaar. Dergelijke aanvragen brengen paradepaardjes voort.

Ik zie de uitspraken van de heer Vos graag als oproep. Laten we zeker discussie voeren. Niet over versoepeling naar stokpaardjes, maar over selectie van paradepaardjes door betere weging van economisch én maatschappelijk rendement.

Vincent Ketelaars, directeur ERAC


Attachments

  • innovatiesubsidies