Feitelijk fundament onder discussie over Europa

gepubliceerd

2 mei 2018, de Europese Commissie lanceert de voorstellen voor de Europese begroting 2021-2027. Al ver vóór 2 mei namen talloze partijen al hun posities in. Meteen na de publicatie van de voorstellen brandde de discussie natuurlijk los. Veel standpunten lieten zich voorspellen. Langs scheidslijnen van netto-betalers versus netto-ontvangers. Noord versus Zuid en West versus Oost. Naar het ontwikkelstadium tussen kenniseconomieën en agrarische gebieden.

Sommige posities zijn minder eenvoudig te doorgronden. Binnen Nederland is het kabinet faliekant tegen toename van de Europese begroting. De voorstellen komen tegemoet aan bijna alle inhoudelijke wensen van Nederland… maar wel tegen een prijs. Dan sta je voor de keuze: ga je voor bezuinigen en het zeker inleveren van kwaliteit en kansen, of ga je de uitdaging aan om van de hogere afdracht ook meer terug te halen met excellente projecten? U begrijpt, door de bril van ERAC is de vraag hiervoor retorisch geformuleerd.

ERAC heeft alle voorstellen geanalyseerd en wij zien grote kansen voor Nederland, Nederlandse regio’s en – concreet – Nederlandse partijen die zinvolle oplossingen voor Europese uitdagingen uitvinden en uitvoeren.

Ook nu al bewijzen Nederlandse organisaties koplopers in Europa te zijn. Het is niet voor niets dat Nederland één van de best scorende lidstaten is in het prestigieuze Horizon2020-programma. Alleen al uit dat programma is sinds 2014 bijna 2,4 miljard euro naar Nederlandse projecten gevloeid.

Daarnaast zijn er nog tal van andere Europese programma’s en instrumenten. ERAC houdt nauwgezet bij wat er onder die programma’s in Nederland gebeurt. In deze begrotingsperiode inventariseerden wij tot op heden:

  • Bijna 13.500 projecten;
  • Met 11.000 unieke partners;
  • Die circa 3,7 miljard euro Europese bijdrage ontvangen;
  • En daarmee ruim 80.000 banen hebben gecreëerd.

Tot zover het traditionele subsidiegeld. Tegelijkertijd stimuleert Europa overheden na te denken om als investeerder op te treden, niet alleen als betaler. Provincie Noord-Brabant en gemeente Den Haag hebben die handschoen al langer geleden opgepakt. Revolverend financieren in plaats van subsidiëren, wij werken er dagelijks aan. Onder andere voor Noord-Brabant en Den Haag, zoals u in de projectbeschrijvingen leest.

Op Europese schaal zijn hiervoor de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) opgelijnd. En wat blijkt: de financieringsstroom is nog beduidend groter dan de subsidiestroom. Bijna 100 projecten die ruim 12,5 miljard euro investeren. Financiering aan projecten die ruim voldoende potentie hebben én die bijdragen aan de Europese ambities.

Het zijn indrukwekkende cijfers. Wij staan klaar om de ‘netto betaler discussie’ méér te voeren over benutting, minder over afdracht. Met onze cijfers draagt ERAC bij aan een feitelijk fundament onder deze discussie, die een dergelijke ratio wel kan gebruiken.