ERAC in zicht | paper Europese beleidscyclus

gepubliceerd

De huidige Europese programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020 en is dus halverwege. Op dit moment zijn in Brussel echter al alle ogen gericht op de nieuwe programmaperiode die ingaat op 1 januari 2021. Nú wordt het beleid van de toekomst gevormd. En voor organisaties met Europese ambities is het dan ook nú de tijd om bij de les te zijn.

Collega Robert Smeets schreef een paper over de totstandkoming van Europees beleid. We staan kort stil bij de verschillende beleidsactoren die samen 'Brussel' vormen. Vervolgens zoomt Robert in op de beleidscyclus van het onderzoekers- en innovatieprogramma KP9 en de mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Want om in de volgende programmaperiode meer Europese euro's te verwerven is nú actie nodig.

Het paper 'De Europese beleidscyclus' is te hier te downloaden

Mogelijkheden van Europa verzilveren

Onder de noemer 'European Affairs' helpen wij tal van opdrachtgevers de kansen te benutten die Europa biedt. Onze activiteiten lopen uiteen van het mede-vormgeven van Europees cohesiebeleid in het Europees Parlement, via het tijdig voorsorteren op nieuw beleid tot het opwerken van excellente internationale projecten. Wij maken onze opdrachtgevers 'Europa-wise' met Europa-strategieën vol concrete doelen, activiteiten en projecten. Wij maken onze opdrachtgevers ook 'Europa-proof' door inrichting van de juiste procedures en waarborgen. ERAC biedt u de noodzakelijke kennis, informatie en contacten om de mogelijkheden van Europa te verzilveren. Voor meer informatie neemt u contact op met VIncent Ketelaars.