ERAC en EIFFEL lanceren de eerste complete opleiding tot financieel subsidiespecialist!

gepubliceerd

Samen met EIFFEL biedt ERAC de enige complete leergang tot financieel subsidiespecialist. Het is de juiste mix tussen het financiële en het juridische aspect bij overheidssubsidies.

Binnen het publieke domein stijgt de vraag naar specialisten met kennis van subsidie en financiële rechtmatigheid. Specialisten die de financiële én juridische aspecten van een subsidieaanvraag of project toetsen. Zij kijken naar een project in de politieke context met het oog op beleidsdoelstellingen en daarbij rekening houdend met de financiële aspecten en de verantwoording ervan. De benodigde kennis en vaardigheden voor subsidies zijn nu vaak versnipperd aanwezig: specialisten met financiële kennis, zonder de juridische blik, en andersom. In leergang financieel subsidiespecialist wordt het beste van beide werelden gecombineerd, wat leidt tot een subsidiespecialist die het verschil maakt.

"Tussen de inhoudelijke denkkracht van ERAC over regionale ontwikkeling en de juridische en financiële expertise van EIFFEL ligt het ‘subsidiedomein’. Daarin zijn zowel ERAC als EIFFEL sterk." - Vincent Ketelaars, algemeen directeur ERAC

Vincent Ketelaars, algemeen directeur ERAC: "ERAC en EIFFEL werken sinds 2008 met grote regelmaat samen. We vinden elkaar voor vraagstukken op het gebied van regionale ontwikkeling, waarbij een overheid stimulerend optreedt door subsidie te verstrekken. Tussen de inhoudelijke denkkracht van ERAC over regionale ontwikkeling en de juridische en financiële expertise van EIFFEL ligt het ‘subsidiedomein’. Daarin zijn zowel ERAC als EIFFEL sterk. Het opzetten van subsidieregelingen, het rechtmatig en efficiënt uitvoeren en het verantwoorden van publieke middelen. Op deze kerncompetenties versterken ERAC en EIFFEL elkaar, waarbij de complementariteit van onze achtergronden tot volle uiting komt."

Het beste van de juridische en financiële subsidiekennis

Experts uit de praktijk verzorgen de leergang met speciale aandacht voor een goede afwisseling tussen theorie en praktijk.