Directiewisseling bij ERAC

gepubliceerd

Op 31 december 2017 heeft Mayko Slinkman, na een dienstverband van twintig jaar, afscheid genomen als algemeen directeur van ERAC. Hij heeft het stokje over gegeven aan mede-directielid Vincent Ketelaars.

ERAC (European and Regional Affairs Consultants) heeft als adviesbureau in de afgelopen 25 jaar een stevige positie en reputatie opgebouwd. Vanaf  de oprichting in 1992 werd Europa als speerpunt gekozen. Een kwart eeuw later adviseert en ondersteunt ERAC partijen in de Triple Helix (overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers, de drie O’s). Door deze partijen samen te brengen, en de beleidsprogramma's, alsmede de (Europese) financieringsmogelijkheden te benutten, worden veel projecten met impact gerealiseerd. De ‘ERAC manier van werken’, dus op basis van partnerschap, is de laatste tien jaar ook succesvol in andere markten toegepast.

Mayko Slinkman: “ERAC is kennisintensief, dat is tegelijkertijd onze toegevoegde waarde. De uiteindelijke impact van ons werk is leidend. We zijn in het algemeen betrokken bij de plannen voor ‘morgen’, die zorgen dat positieve ontwikkelingen ook in de regio merkbaar zijn. Op Europese schaal blijven namelijk veel ontwikkelingen te abstract. Door bruggen te slaan naar de regionale schaal bereik je de werkelijkheid van alle dag, of het nu om wonen, werken of het milieu gaat. Wij werken samen met onze partners in de Triple Helix aan projecten die ons als samenleving voorbereiden op de komst van bijvoorbeeld big data, toenemende migratie of een samenleving zonder fossiele brandstoffen. Dat zijn zaken die passen bij ERAC.”  

De huidige strategie wordt onderstreept door Vincent Ketelaars, opvolger van Mayko Slinkman: “Het beleid dat het management team van ERAC in de afgelopen jaren heeft geformuleerd, wordt voortgezet en verder uitgebouwd. Natuurlijk zijn er nieuwe uitdagingen. Zo zien we een verbreding van ons dienstenpakket, waarbij nadrukkelijk het bedrijfsleven betrokken is. En er is blijvende aandacht nodig voor de manier waarop ERAC georganiseerd is, namelijk op basis van samenwerking. De interne organisatie staat model voor onze bijdrage aan de buitenwereld. Practise what you preach: we brengen mensen bij elkaar: overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Daarmee blijft ERAC een bedrijf met impact op de samenleving.”

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Vincent Ketelaars