Column | Meer grip op Europa

gepubliceerd

Met de Brexit, de Europese Parlementsverkiezingen en besluitvorming betreffende het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 wordt 2019 een jaar dat men zich lang zal blijven herinneren. De gevolgen zullen ongeacht de uitslagen langdurig voelbaar zijn in Brussel, Den Haag en de regio’s.

Natuurlijk door de Brexit, omdat we zien dat investeringen worden uitgesteld en buitenlandse ondernemingen kiezen voor het Europese continent. De impact van het besluit om een referendum te organiseren is daarmee al enorm. Ook vanwege de Europese Parlementsverkiezingen (EP) omdat de kleur van het EP, als medewetgever, van invloed is op de voortvarendheid en politieke wil van de Commissie om transitievraagstukken in gezamenlijkheid op te lossen. Niet in de laatste plaats vanwege besluitvorming betreffende het EU-budget voor de periode 2021-2027 ook wel Meerjarig Financieel Kader genoemd. Wist u bijvoorbeeld dat in de afgelopen zes jaar bijna 4,6 miljard euro uit Europese middelen is toegekend aan ruim 15.000 projecten in Nederland met in totaal meer dan 21.000 begunstigden? Dan hebben we het nog niet eens gehad over de impact van deze projecten op werkgelegenheid, (private)investeringen, productontwikkeling en of nieuwe samenwerkingsverbanden.

'15.000 projecten in Nederland met in totaal meer dan 21.000 begunstigden'

Het maakt niet uit of je voor – of tegenstander bent van de Europese Unie, het integratieproces of grensoverschrijdende samenwerking, de EU is een realiteit waar je als bestuurder of beleidsmedewerker mee te maken hebt. Bovenstaande dossiers drukken ons met de neus op de feiten dat het echt van belang is om de EU-bewustwording in de organisatie te vergroten en te investeren in direct toepasbare EU-kennis en capaciteit. Indien we niet in staat zijn om Europa in de organisatie te verankeren overheerst het onterechte gevoel dat ‘Europa dicteert’ ondanks dat we in de consultatiefase de kans hebben gehad om invloed uit te oefenen, bij de onderhandelingen betrokken waren, standpunten hebben ingenomen of al mee hebben ingestemd. ‘Brussel en de EU’ is geen parallel universum, waar besluiten top-down worden gedicteerd, we maken er direct of indirect deel van uit en dienen ernaar te handelen.

De Europese dimensie is op elk beleidsterrein in meer of mindere mate aanwezig van economie en innovatie tot energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en klimaat en bovendien vanuit diverse invalshoeken zoals wet-en regelgeving, beleid, financiering en kennisdeling. Toch realiseren bestuurders en beleidsmedewerkers zich nog onvoldoende hoe ze meer grip kunnen krijgen op ‘Europa’ en sturen afdelingshoofden niet op de realisatie van EU-acties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat EU-kansen en risico’s onvoldoende in beeld worden gebracht, dat doelgerichte EU-aanvalsplannen nauwelijks worden opgesteld en dat EU-kansen te weinig worden verzilverd.

'Grip op Europa'

Voor elke organisatie, afdeling of per dossier zijn er concrete acties te bedenken die ervoor zorgen dat we meer grip houden op ‘Europa’. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een EU-loket met als doel signaleren, informeren en adviseren over EU-zaken, het versturen van een EU-update over actualiteiten, subsidienieuws en evenementen, het periodiek uitvoeren van een risico-analyse of een kansenkaart met concrete aanknopingspunten, het organiseren van EU-roadshows voor bestuurders en afdelingshoofden of het verzorgen van EU-trainingen gericht op het vergroten van kennis en inzicht in het EU-financieringslandschap en projectontwikkeling.

Laten we 2019 gebruiken om te werken aan serieuze inbedding van Europa in de praktijk. Laten we ervoor zorgen dat we maximaal gebruik maken van de Europese Unie om ambities en beleidsopgaven versneld te realiseren. Dan is 2019 niet alleen een jaar vol met belangrijke politieke gebeurtenissen, maar vooral een jaar waarin we Europa in de organisatie hebben verankerd waarmee het fundament is gelegd voor het verzilveren van kansen die de Europese Unie ons biedt.

Luc van Raaij

Diverse trainingen

ERAC organiseert het hele jaar door diverse trainingen, evenementen, brainstormsessies, workshops over diverse EU-onderwerpen. Natuurlijk kunnen ook op uw locatie een op-maat evenement of training organiseren.

Bent u geïnteresseerd of heeft u behoefte aan nadere informatie, laat het ons dan weten.

Agenda:

Workshop van idee tot goed project

  • EU financieringslandschap
  • EU projectontwikkeling en calls 2019

Ontvangt u graag meer informatie over bovenstaande workshop, klik hier.

Bijeenkomst werken met Europa

  • Europa in de dagelijkse praktijk
  • Organisatorische verankering van Europa
  • Meer grip op Europa

Ontvangt u graag meer informatie over bovenstaande bijeenkomst, klik hier.

Masterclass Meerjarig Financieel Kader

  • Stand van zaken begin 2019
  • Vergelijking met vorige programmaperiode
  • Wat verandert er nu en wat betekent dit?

Ontvangt u graag meer informatie over bovenstaande masterclass, klik hier.