Column: Internationale samenwerking, wat levert dat op?

gepubliceerd

Vaak krijgen wij de vraag wat internationale samenwerking nu echt oplevert? Iedereen die ooit een internationaal samenwerkingsproject heeft uitgevoerd, herkent het direct: De activiteiten zijn klaar en de subsidieverstrekker vraagt om een eindrapportage. In het sjabloon moet je noteren welke indicatoren het project heeft gerealiseerd. Hoeveel fte werkgelegenheid hebben we gecreëerd? Hoeveel schoner is de lucht geworden? Hoeveel mensen hebben we bereikt uit onze doelgroep?

Dit is heel relevant want het geeft de resultaten van het project weer, de output. Vaak laten deze indicatoren zich echter niet goed meten. Met doorzettingsvermogen en creativiteit vul je de eindrapportage zo goed mogelijk in. Vervolgens denk je ‘zo, project afgerond.’

Maar dan komt het moment om jezelf de vraag te stellen: ‘Waarom hebben we dit project uitgevoerd?’ Stilstaan bij wat je van tevoren verwachtte en wat daarvan is uitgekomen. En wat betekent het project voor de partners? Wat vonden zij er echt van, als je voorbij alle formats van de subsidieverstrekker kijkt?

Ik raad iedereen aan een afsluitende dag te plannen met je partners als het project helemaal afgerond is en de subsidie is afgerekend. Organiseer een leuke sessie waarin iedereen reflecteert op het project en vertelt waarom ze het zo leuk vonden. Of juist niet. De uitkomsten zullen je verbazen.

Dus als aan je ons de vraag stelt wat internationale samenwerking oplevert, zullen wij je verleiden tot een gesprek over de stap voorbij het invullen van de verplichte checklist en het opsturen van de eindrapportage. Waar ging het nu écht om? Welke impact neem je zelf, en nemen je samenwerkingspartners mee op lange termijn? Vraag het echt. Aan jezelf en vooral ook aan je samenwerkingspartners.

Vanuit 25 jaar ERAC-historie én ook mijn persoonlijke ervaring: het gesprek gaat dan niet meer over geld of deliverables. Nee, centraal staan dan juist het fantastische nieuwe product en het internationale netwerk dat zo waardevol blijkt voor vervolgprojecten of toegang tot markten die voorheen op slot leken. Meer kennis, meer contacten, meer kassa. Impact op lange termijn, voorbij de output op korte termijn. Dát blijkt vaak de meerwaarde van een geslaagde internationale samenwerking.

Door: Bart van Duyl