Column | In de Spoorzone laat Tilburg zijn gezicht zien door daadkracht en samenwerking

gepubliceerd

Steeds vaker komen we het tegen: ‘de nut en noodzaak van samenwerking’. Niet alleen in de media maar ook in onze projecten. Tilburg is zo’n gemeente die daadkracht en samenwerking daadwerkelijk tot onderscheidend vermogen maakt. Met hun typische ‘handen-uit-de-mouwen-mentaliteit’ weten ze het industrieel verleden in te zetten als fundament voor nieuwe economische dragers.

Zo is de bedrijvigheid uit het verleden nog altijd duidelijk voelbaar rondom de grote hallen van de oude NS-Werkplaats, gelegen aan de Spoorzone. Deze zone wordt door de gemeente vandaag de dag ontwikkeld tot een magneet voor allerlei vormen van bedrijvigheid. Juist dankzij de typische ‘handen-uit-de-mouwen’-mentaliteit ziet hier het ene na het andere bijzondere initiatief het licht. Als adviseur externe financiering voor de stad en de regio werk ik deze projecten mee op.

Met Mind Labs bouwt Tilburg momenteel een nieuw economisch cluster met partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Eén van de labs, VIBE genaamd, richt zich op de ontwikkeling van virtual humans. Dit zijn menselijke personages in Virtual Reality-omgevingen die ingezet kunnen worden voor trainingsdoeleinden. Stelt u zich voor dat op de Intensive Care, getraind kan worden door de inzet van virtuele personages. Deze zijn ontwikkeld tot medepersonages die zowel verbaal als non-verbaal interacteren met de gebruiker. Door het vervagen van de grens tussen mens en machine moet kennis en expertise op het vlak van techniek en gedrag samen komen. Dat is met VIBE gelukt door het bouwen van een consortium met bedrijfsleven, kennisinstellingen en zorginstellingen.

In de wereld van ondernemersstimulering onderscheiden Tilburg en de regio zich met Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie. Partners in de regio slaan hier de handen ineen om gezamenlijk klaar te staan voor ondernemers met een groeiambitie. Belangrijk aspect daarbij is dat ondernemers elkaar helpen, in plaats van een nieuw loket van intermediairs. Het gaat dan onder meer om onderling advies over marketing, financiering, juridische zaken en netwerkontwikkeling. Het programma van Station88 is reeds gestart en de fysieke huisvesting van Station88 opent in februari 2018 aan de Spoorzone. Een mooi voorbeeld van de slogan ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

ERAC werkt aan excellente projecten. Soms is dat een succesvolle ontwikkeling van een consortium met een slimme financieringsopzet, op andere momenten door een reële businesscase te beschrijven om de continuïteit van een initiatief te waarborgen.

Josha Ober-Wetzer