Column | Financiering is een organisatievraagstuk geworden

gepubliceerd

Laat ik voorop stellen dat ik geen fan ben van Nederlandse muziek. Toch neurie ik in mijn hoofd ‘De mééste dromen… zijn bedrog’ van Marco Borsato, wanneer het afdelingshoofd Economische Zaken (John*) opstaat en in een eureka moment zijn wijsvinger in de lucht steekt en zegt: “Huub, kun jij niet even een subsidieaanvraag doen voor onze Smart Industry ambitie. Alles gaat tegenwoordig over digitalisering, Industrie 4.0, …. Met een paar miljoen kunnen we goed op weg!”

Na jaren van intensieve samenwerking mag ik mijn advies inmiddels zonder verdoving geven. Mijn reactie luidt: “Ok, Smart Industry... en waar moet ik dan precies geld voor gaan ophalen?” “Ja, voor het ecosysteem natuurlijk, veel maakindustrie hier. Dat geld kunnen we goed gebruiken”. Gekscherend stel ik voor om een taxi te bestellen om even een zak geld op te halen in Brussel waarna we ons gesprek serieus vervolgen.

Terug naar de realiteit

Een paar jaar eerder heb ik John verteld dat je Europees geld niet ‘even’ ophaalt. Om zijn ambitie te realiseren heeft hij een integrale investeringsagenda nodig met het bedrijfsleven en de universiteit. Op deze manier worden voldoende draagvlak en concrete projecten gerealiseerd. Ik vraag John: “Waarom heb jij de bestuurders niet gemobiliseerd om zich te laten gelden in de provinciale en landsdelige investeringskeuzes? Hierdoor loop je nu minimaal 14 miljoen euro mis aan subsidie. En waarom heb je geen financieringscoördinator aangesteld die de projecten mee opwerkt en financierbaar maakt. Hoe weet jij vanuit jouw beleidszetel wat de regionale maakindustrie bezig houdt?”

Voor John vorm ik een consortium van toonaangevende bedrijven en bedenk een revolverende financieringsconstructie. Inmiddels gaan we regelmatig samen op pad naar bedrijven. Hij is blij als hij zijn bouwhelm weer op mag en oogst veel waardering voor zijn actieve en ondersteunende houding als ambtenaar. Bedrijven zien hun uitdaging direct terug in de investeringsagenda. John heeft de politiek gemobiliseerd voor het lobbywerk. In de gemeentelijke investeringsagenda laten we het bedrijfsleven risicodragend participeren. De teller staat inmiddels op 5 miljoen euro, en er is nog 45 miljoen te gaan. Door het opgestelde meerjarenplan zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Geld ophalen

Met grote regelmaat wordt John gebeld door gemeenten en bedrijven. Dan geeft hij presentaties over het regionaal en tijdig organiseren van een projectenportfolio en organiseren we gezamelijk externe financiering.  

Vorige week zat ik met hem in de taxi. John kijkt me lachend aan en zegt “Huub, ik zei het je toch kerel…. Industrie 4.0, dat is de toekomst!” Ik lach ook en denk aan mijn Marco Borsato momentje van een aantal maanden geleden.

Huub Smulders | Manager Markt Regionale Ontwikkeling

*John is een gefingeerde naam