Column | 3 veelvoorkomende manieren om projecten in de soep te laten lopen

gepubliceerd

“Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”. Toch? Dit Afrikaanse spreekwoord geeft weliswaar inspiratie tot samenwerking maar gaat voorbij aan een aantal belangrijke voorwaarden voor succes. Kunnen wij wel samenwerken? Een vraag die ik mijzelf regelmatig stel wanneer ik een projectidee voorbij zie komen. Er wordt vandaag de dag veel geld, zowel publiek als privaat, geïnvesteerd in samenwerking. Toch gaat het bij projecten juist vaak mis op het gebied van samenwerking. Hoe komt dat toch? Ik noteerde drie veelvoorkomende valkuilen waarop samenwerking mis gaat.

1. Te veel stippen op de horizon – waar is de focus?
Uiteraard is het goed dat er mensen zijn met dromen. Zij zijn immers degene die ‘stippen’ veel verder durven te zetten dan anderen. Maar wanneer de stippen zover weg staan wordt het concretiseren hiervan lastig. Naar welke stip gaat de focus dan? In deze fase van een project is het belangrijk dat de visies van de verschillende samenwerkingspartners goed op elkaar afgestemd zijn. En er ook met elkaar gekeken wordt naar de haalbaarheid van het project. Een fijne methode vind ik zelf het zogenaamde partnership canvas.*

2. Ontbrekende competenties
Het ontwikkelen van een samenwerkingsproject heeft soms de schijn van een ‘beauty contest’. Partners durven zich niet kwetsbaar op te stellen waardoor de feitelijk aanwezige competenties in de praktijk kunnen tegenvallen. Zorg ervoor dat je goed inzicht hebt in de competenties en capaciteiten van de eigen organisatie. Op deze wijze is het eenvoudiger onderhandelen met eventuele potentiële partners. Groter voordoen dan men in werkelijkheid is, is een gevaarlijke en onnodige aanpak.

3. IP is het enige dat telt
Dit is misschien wel een van de meest voorkomende ‘fail factor’. Ja, het doel van innovatieprojecten is het ontwikkelen van nieuwe business modellen die groei kunnen generen voor de betrokken partijen. Dit vereist een grote mate van creativiteit en inspiratie. Partijen die elkaar vooraf klem zetten met juridische clausules over het gegeneerde Intellectueel Eigendom perken deze creativiteit op voorbaat al in. Samenwerkingsprojecten in sectoren die gekenmerkt worden door sterke concurrentie zijn complexer qua kennisdeling. Mijn advies bij deze situaties is: Ga op zoek naar gezamenlijke nieuwe groeigebieden die de samenwerking niet in de weg hoeven te staan. Haal het beste uit iedere partner!

Gaat het dan nooit goed, een samenwerking? Gelukkig wel! De sleutel zit in de juiste procesbegeleiders die de focus op de gezamenlijke groei, gezamenlijke stip houden. Organiseer een partnermeeting, een brainstorm, een workshop met elkaar. Wij zijn er van overtuigd dat je met een goede, gelijkwaardige, samenwerking echt verder komt. Zet dus die stip op de horizon, ontdek en ontwikkel! Want alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder!

*Het partnership canvas van Bart Doorneweert waarmee verschillende businessmodellen worden afgestemd: https://valuechaingeneration.com/2014/10/17/the-partnership-canvas/ *Met dank aan Roland Wijnen van Business model inc.

Jasper Munier | Manager markt bedrijfsleven