Column | 3,5 miljard bouwstenen voor een beter Europa

gepubliceerd

In 3,5 jaar tijd is er 3,5 miljard euro uit Europa toegekend aan ruim 12.000 projecten in Nederland. Iedere euro in die projecten is een bouwsteen van onze Europese toekomst. Een beter Europa: slimmer, duurzamer, socialer.

Voorjaar 2018. Zowel Euro-adepten als Euro-sceptici zijn in spannende afwachting van de nieuwe Europese meerjarige begroting. Deze keer ingegeven door vele nieuwe onzekerheden. De media speelt hier op in. We zien een tendentieuze voorpagina van de Telegraaf met chocoladeletters “megalomane begroting“. Een item op Nieuwsuur waarbij een fout project uit Polen voor de zoveelste  wordt opgediept. Maar ook zien we weinig aandacht in de media voor de (economische) malaise in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

De negatieve aandacht in de media versterkt het slechte imago van Europa. ‘Brussel’ blijft voor de meeste mensen een ietwat vage verzamelterm voor Europese instanties. Een ongrijpbaar instituut dat de Nederlandse burger geld kost. Politici versterken de angstgevoelens en ontevredenheid bij de burgers door te sturen op nationaliteit in plaats van excellentie, ‘Brussel’ de schuld geven van alle problemen waar ze zelf voor verantwoordelijk zijn. De noodzaak om communautair beleid te ontwikkelen voor gezamenlijke uitdagingen zoals veiligheid, migratie, energietransitie, klimaatadaptatie, vindt geen politieke wil. Effectieve oplossingen voor deze problemen blijven daardoor achterwege. Dan is het niet vreemd dat burgers concluderen dat ‘Europa’ faalt, zoals Schengen, Euro of de monetaire unie.

Toch beseffen de meeste lidstaten maar al te goed dat ze afhankelijk zijn van de EU en willen ze het Europese project helemaal niet terugdraaien. Europese samenwerking is nodig om grensoverschrijdende uitdagingen op te lossen. Maar hoe verkoop je dat aan de burger? Tot nu toe wordt het inhoudelijke debat over de optimale werking van de EU vermeden. Hoe zorgen we dat de Europese Unie beter gaat functioneren, zodat burgers hier weer trots op worden en de EU haar voorbeeldfunctie terugkrijgt?

Het antwoord ligt in de regio. Zonder cement, geen huis. Daarom is er een verbinding nodig tussen de abstracties, angst en formaliteit van de Europese context. Ik zie deze verbinding dagelijks terug in ons werk. Ik zie die verbinding in alle projecten die Europa in Nederland, onze grensregio’s en ver daarbuiten mee betaalt.

ERAC houdt doorlopend de projecten bij die Europese subsidie ontvangen uit circa dertig programma’s. In de laatste 3,5 jaar is er al 3,5 miljard euro aan Nederlandse projecten toegekend. Daarmee worden al ruim 12.000 bekende én onbekende projecten betaald. Van de A2-tunnel onder Maastricht tot mkb-ers en boeren in iedere gemeente. Van energiebesparing tot fotonica.

Al die projecten brengen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Creëren banen. Maken de lucht schoner. Verhogen de veiligheid op straat, op internet, aan de grenzen. Resultaten die voor u en mij van betekenis zijn.

Iedere Europese euro in deze projecten is dus een bouwsteen van onze gezamenlijke toekomst in Europa. Daarom ben ik Europeaan! Een Europeaan die zijn ogen niet sluit voor de manco’s, maar ook niet weg kijkt voor de goede zaken.

Pieter Liebregts