Actueel

MFK update 2021-2027: Horizon Europe, grootste innovatieprogramma van Europa

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie de afgelopen maand de wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s gepresenteerd. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidsmatige keuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan het nieuwe Horizon Europe, gepubliceerd op 7 juni.


MFK 2021-2027 update: Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027 en daarna…

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie de afgelopen maand de wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s gepresenteerd. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidsmatige keuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan Connecting Europe Facility (CEF), gepubliceerd op 6 juni.


Feitelijk fundament onder discussie over Europa

gepubliceerd

2 mei 2018, de Europese Commissie lanceert de voorstellen voor de Europese begroting 2021-2027. Al ver vóór 2 mei namen talloze partijen al hun posities in. Meteen na de publicatie van de voorstellen brandde de discussie natuurlijk los. Veel standpunten lieten zich voorspellen. Langs scheidslijnen van netto-betalers versus netto-ontvangers. Noord versus Zuid en West versus Oost. Naar het ontwikkelstadium tussen kenniseconomieën en agrarische gebieden.


Column | Rendement bij publiek gefinancierde revolverende fondsen?

gepubliceerd

Steeds meer overheden kiezen ervoor om investeringsprojecten met een positieve businesscase niet langer te subsidiëren. Als alternatief voor de aloude subsidie is het publiek gefinancierde revolverende fondsinstrument al enige tijd in opkomst. Hier beoordeelt de (onafhankelijke) fondsmanager of een project in aanmerking komt voor financiering. Bijvoorbeeld in de vorm van een lening. Het uitgeleende bedrag komt weer terug in het revolverende fonds door aflossing (eventueel aangevuld met een rentevergoeding). En is dan weer beschikbaar voor nieuwe leningen.


Bedrijven denken mee over opzet en invulling Datalab AgriFood

gepubliceerd

Uit een haalbaarheidsstudie van ERAC blijkt een duidelijke relevantie in de markt, zowel in agrifood, ict als onderwijs. Huub Smulders, die de business case onderzocht, licht toe: “De vragen zijn zeer divers: van nauwelijks kennis en ervaring op het gebied van data, onduidelijkheid over het delen én combineren van data en de bijdrage van data aan het business model en in de keten. Het gebrek aan kennis om deze data goed te interpreteren en hier iets nuttigs mee te doen, viel mij het meeste op bij het ontwikkelen van de business case. Dat is simpelweg een cri-de-coeur aan het onderwijs.”


MFK 2021-2027 update: Europees programma ESF+ onder de loep

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) publiceert de Europese Commissie de komende weken wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidsmatige keuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan het nieuwe Europees Sociaal Fonds plus (ESF+).


 Agenda

Bekijk meer