Actueel

Column | Tijd voor samenwerking tussen Fieldlabs

gepubliceerd

Deze week mocht ik in Zweden een presentatie geven over de optimale toegang van de regionale innovatie infrastructuur voor het MKB. Acht Europese hightech partnerregio’s proberen in een Interreg Europe project, een gezamenlijk plan van aanpak te formuleren. Vanuit het Europese perspectief gedacht, is een gezamenlijke infrastructuur voor het MKB, een belangrijk middel in het vergroten van de Europese concurrentiekracht. Voor veel regio’s interessant, omdat de benuttingsgraad van dit type onderzoeks- en innovatiefaciliteiten toch vaak tegenvalt.

Innovatie Smart Industry

Klimaatconferentie Noord-Brabant

gepubliceerd

Op 4 april zijn zo’n 150 nieuwe of herkozen raadsleden uit Noord-Brabant geïnformeerd over concrete handvatten voor het lokale klimaat- en energiebeleid in de komende bestuursperiode 2018-2022. Dit gebeurde tijdens de Klimaatconferentie Noord-Brabant, georganiseerd door de Brabantse Energie Alliantie, een samenwerking van 16 partijen waaronder de provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Breda Helmond en Tilburg. Deltacommissaris Wim Kuijken schoof aan bij een gesprek onder leiding van Ed Nijpels waarbij werd ingegaan op het belang van klimaatmitigatie én van klimaatadaptatie.


Column | 3,5 miljard bouwstenen voor een beter Europa

gepubliceerd

In 3,5 jaar tijd is er 3,5 miljard euro uit Europa toegekend aan ruim 12.000 projecten in Nederland. Iedere euro in die projecten is een bouwsteen van onze Europese toekomst. Een beter Europa: slimmer, duurzamer, socialer.


Column | Doelmatig versus rechtmatig: de pendule slaat door

gepubliceerd

Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te behalen. Van oudsher wordt uitbetaald op basis van de resultaten. Met de opkomst van financiële controles verdween de doelmatigheid echter naar de achtergrond en ging de rechtmatigheid regeren. “Als de bonnetjes maar kloppen”, werd de teneur. Hiermee zijn de administratieve lasten enorm gestegen. Dat leidt al meerdere jaren tot tegengeluiden met als inzet de aandacht weer ‘terug’ te verleggen van de bonnetjes naar de resultaten. Het balanceren tussen rechtmatigheid en doelmatigheid werkt al generaties lang als een pendule. Het ideaal is echter de pendule in balans, stil te kunnen hangen. Het is de zoektocht naar hét antwoord op de vraag hoe je het behalen van doelen en de daaraan gekoppelde financiële middelen, afgewogen beoordeelt.


Europees cohesiebeleid in Nederland post 2020

gepubliceerd

Op het Europese speelveld verkeert iedereen in spannende afwachting van het nieuwe MFK. Exit UK als netto betaler, meer geld naar onderzoek en innovatie, meer geld naar veiligheid en migratie. Regionale ontwikkeling en landbouwbeleid zullen die rekening moeten betalen.


De EU als onbezongen held

gepubliceerd

Europees beleid loopt voorop. De Europese afspraken op thema’s die verder reiken dan de landsgrenzen stemmen mij als Europeaan gelukkig. Denk aan luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en de digitale transitie. Er gaat echter veel tijd overheen. De verknoping van Europees beleid landt namelijk vaak pas jaren later in de lidstaten, regio’s en steden van de Europese Unie (EU). Om vervolgens vertaald te worden naar projecten die weer aansluiten op Europees beleid met optimale impact in de regio. De bijdrage van EU zie ik graag vaker erkend worden.


 Agenda

Bekijk meer