Actueel

GIST: groeimiddel voor duurzame innovaties proces- en maakindustrie

gepubliceerd

Bent u actief in de proces- en maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? Heeft u hiervoor onvoldoende eigen kennis in huis, voorziet u hoge opstartkosten en bestaat er onzekerheid ten aanzien van verduurzamende investeringen? Wellicht kan het GIST-programma u een stap verder brengen!


Persbericht : Gemeente Tilburg ontvangt 3,8 mio euro subsidie van BZK voor aardgasvrije wijk Quirijnstok

gepubliceerd

Vijfhonderd woningen afkoppelen van het gas en voorzien van een alternatieve energiebron. In Tilburg wordt hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. De gemeente diende een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om mee te doen aan de proeftuin Aardgasvrije Wijken. En met succes!


Column | 'De overheid faciliteert en Joost mag het weten'

gepubliceerd

‘De overheid faciliteert’ – regelmatig wordt deze mantra uitgesproken, bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie. Het klinkt als een lege huls en lijkt aan te tonen dat overheden steeds onzekerder zijn over hun taken en positie in de samenleving. Door te zeggen dat de overheid faciliteert, doe je zo min mogelijk verkeerd – toch? Om de zoveel tijd komt het ‘faciliteren’-mantra bovendrijven, maar laatst gebeurde het bij mij op een onverwacht moment.

Energie

Excellente beoordeling OPZuid aanvraag Datalab AgriFood

gepubliceerd

Het Open Datalab AgriFood op de Bossche Grow Campus gaat van start. Deze week maakte het EU-programma OPZuid bekend dat dit project de beoogde subsidie ontvangt. Partners uit de regio investeren mee. Het project behelst de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn rondom data in agrifood, met daaraan gekoppeld een experimenteeromgeving voor bedrijven. Een commissie van het Europees subsidieprogramma OPZuid beoordeelde het project op nagenoeg alle aspecten als excellent.


Van pionieren naar positioneren: ERAC 1 jaar actief bij JADS

gepubliceerd

Samen met JADS hebben wij nu meer dan een jaar in het midden van de samenleving gestaan, door onderwijs, onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven te verbinden met Brabantse, Nederlandse en Europese uitdagingen. Welke resultaten zijn er geboekt? Of weten hoe wij dit aangepakt hebben? Lees verder.


FI Compass Event in Brussel – evaluatie aanvragen revolverende fondsen

gepubliceerd

Onlangs waren collega’s Jarno van Eekelen en Frank Jansen bij het tweedaags event van Fi Compass en EIB in Brussel. Centraal tijdens dit event stond het revolverend financieren met de financiële instrumenten van ESIF en EIB. Een korte terugblik van dit event.


 Agenda

Bekijk meer