Actueel

Rapport Ecofys - Afwegingskader projectenlijst CO2-emissiereductie

gepubliceerd

Dit rapport bevat een uitwerking van een afwegingskader om tot een selectie van projecten te komen, die voor overheidsondersteuning in aanmerking komen. De afwegingscriteria richten zich zowel op CO2-emissiereductie als op economische potentie. Dit rapport richt zich met name op de industrie (met clusters als Chemelot, Eemsdelta, Emmen, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland/West-Brabant).


Ervaringen MKB met innovatiesubsidies

gepubliceerd

Onderzoek naar de proportionaliteit van de subsidieverplichtingen doormiddel van casestudies gericht op MIT Zuid, OPZuid en POP3 Brabant.


MFK 2021 - 2027: LIFE, vernieuwd programma voor milieu en klimaatactie

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) publiceert de Europese Commissie wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidskeuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan het vernieuwde programma voor milieu en klimaatactie: LIFE.


Grondstofverbruik in de maakindustrie verlagen met een hoog opschalingspotentieel

gepubliceerd

GIST zal grootschalige, experimentele implementatie van innovatieve cleantechoplossingen in de maakindustrie versnellen waardoor het grondstofverbruik significant zal dalen. Hiervoor zullen grootschalige Front End Engineering Designs (FEED's) en haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Het doel is een hefboom van 18 miljoen euro aan investeringen te mobiliseren.


MFK update 2021-2027: Horizon Europe, grootste innovatieprogramma van Europa

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie de afgelopen maand de wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s gepresenteerd. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidsmatige keuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan het nieuwe Horizon Europe, gepubliceerd op 7 juni.


MFK 2021-2027 update: Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027 en daarna…

gepubliceerd

Na de Europese begrotingsvoorstellen van 2 mei jl. (het MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie de afgelopen maand de wetgevingsvoorstellen voor uitvoeringsprogramma’s gepresenteerd. Deze verordeningen beschrijven per Europees programma de beleidsmatige keuzes en inhoudelijke uitgangspunten. Ook geven de voorstellen kaders voor de uitvoering van de Europese programma’s. Onze adviseurs bestuderen de verordeningen en delen hun bevindingen. Vandaag besteden we aandacht aan Connecting Europe Facility (CEF), gepubliceerd op 6 juni.


 Agenda

Bekijk meer