Actueel

Column | Het draait allemaal om (klimaat)besef…

gepubliceerd

De laatste jaren besef ik me dat ik steeds meer op mijn vader ga lijken. Nu is dat niet per sé een slechte zaak, mijn vader is een fijne vent die zijn zaakjes op het droge heeft en ik bewonder hem zeker. Maar toch… wie vindt het nu fijn om allerlei karaktertrekjes van zijn vader terug te zien in zichzelf. Ook die trekjes waarmee je ‘je ouwe’ altijd pest. Het helpt ook niet als de mensen om je heen hetzelfde beginnen te zien.

Duurzaamheid Energie

Directiewisseling bij ERAC

gepubliceerd

Op 31 december 2017 neemt Mayko Slinkman, na een dienstverband van twintig jaar, afscheid als algemeen directeur van ERAC. Hij geeft dan het stokje over aan mede-directielid Vincent Ketelaars.


Groningen is de proeftuin voor 5G-internet

gepubliceerd

De meeste mensen zijn net gewend aan 4G, maar intussen wordt er al hard gewerkt aan 5G. In Groningen kunnen bedrijven hun technologie met de nieuwste generatie mobiel internet testen in een levend openluchtlaboratorium.


Overlijden Klaas van de Wiel

gepubliceerd

Met grote verslagenheid moeten we u melden dat onze collega Klaas van de Wiel op 10 november jl. geheel onverwachts en veel te vroeg is overleden.


Tussentijdse evaluaties AMIF en ISF

gepubliceerd

Het fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en het fonds voor Interne Veiligheid van de Europese Unie (ISF), zijn EU financieringsinstrumenten. Het grootste gedeelte van de ervoor in Europa beschikbare gelden wordt doorgezet naar de eraan deelnemende lidstaten om (nationaal) uitgegeven te worden aan vastgestelde doelstellingen op het gebied van asiel en opvang, integratie, terugkeer, grensbeheer en veiligheid. Dat gebeurt in de praktijk door het geven van subsidies aan projecten.


EC investeert €30 miljard in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en baanbrekende innovatie

gepubliceerd

Vandaag, 27 oktober 2017 heeft de Europese Commissie aangekondigd hoe zij € 30 miljard van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 zal besteden. Het werkprogramma voorziet deze periode in grotere budgetten voor minder thema’s en ondersteunt de politieke prioriteiten van de Commissie zoals een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst, circulaire economie, digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector, veiligheidsunie en migratie.


 Agenda

Bekijk meer