Uw ambitie en Europa

De Europese programma’s 2014-2020 bieden veel kansen. Wilt u ook financiële ondersteuning voor uw projectidee? ERAC wijst u de weg in het Europese subsidielandschap.

Europa heeft grote ambities op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inzet van de werknemers van de toekomst. Om alle ambities waar te maken, spelen publieke én private partijen een essentiële rol. Zowel op lokaal als regionaal niveau. De beste ideeën kwalificeren zich voor financiële ondersteuning uit verschillende Europese programma’s zoals Horizon 2020, Interreg, EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het Europees Sociaal Fonds (ESF), LIFE  (natuur en milieu) en COSME  en SME(MKB). Kans op financiering is er voor projecten die het beste scoren op impact en die innovatieve oplossingen bieden voor problemen en uitdagingen die op Europese schaal spelen.

Subsidie aanvragen

Ook u kunt subsidie aanvragen voor uw projectideeën. ERAC beoordeelt de slaagkans, zorgt ervoor dat uw project in de context van de regeling en achterliggende doelstelling wordt geplaatst en stelt de aanvraag en het projectplan op (zie ook onze activiteit ‘Projectontwikkeling en – management’). Ook in het subsidiebeheer en de subsidieverantwoording zijn we sterk gespecialiseerd: we zijn uw vraagbaak of nemen dit geheel uit handen.

Meer informatie over het aanvragen van een subsidie? Neem contact op met Luc van Raaij.

Zuid-Holland lead partner project CLINSH

Europese regelingen

Gebiedsgebonden (COROP)

<% region %>

Klik op een regio om gebiedsgebonden regelingen te bekijken.