Subsidies

De Europese Commissie, nationale en regionale overheden bieden een groot aantal subsidieregelingen aan. Dit zijn financieringskansen voor projecten van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, Triple Helix-samenwerkingsverbanden, overheden en andere organisaties die scoren op impact variërend van klimaatbescherming, innovatie, ontwikkeling van technologie, energiebesparing of de arbeidsmarkt van de toekomst.

Subsidieregelingen & voorwaarden

ERAC is uitstekend thuis in het aanbod van subsidieregelingen en hun voorwaarden. Dat geldt voor nationale, regionale en Europese subsidieregelingen. Wat betreft de – vaak complexere - Europese subsidieprogramma’s beschikt ERAC over bijzonder gespecialiseerde expertise, waaronder bijvoorbeeld voor programma’s als Horizon 2020, Interreg, EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het Europees Sociaal Fonds (ESF), LIFE (natuur en milieu), ELENA (duurzame energie) en POP (plattelandsontwikkeling).

Subsidie aanvragen voor uw project?

ERAC beoordeelt de slaagkans, zorgt ervoor dat uw project in de context van de regeling en achterliggende doelstelling wordt geplaatst en stelt de aanvraag en het projectplan op (zie ook onze activiteit ‘Projectontwikkeling en – management’). Ook in het subsidiebeheer en de subsidieverantwoording zijn we sterk gespecialiseerd: we zijn uw vraagbaak of nemen dit geheel uit handen. Daarnaast worden we door bedrijven, overheden, kennisinstellingen en regionale samenwerkingsverbanden vaak ingeschakeld voor algemeen subsidiemanagement ‘in huis’. Bijvoorbeeld als subsidie coördinator of voor de implementatie van een subsidiestrategie.

10 tips voor een succesvolle financieringsaanvraag:

  • Organiseer een brainstorm om project-ideeën te genereren, of start met project pitches
  • Match uw idee met één of meerdere Europese subsidieprogramma’s
  • Beschrijf per project op één A4; doelstelling, netwerk, activiteiten, impact en budget
  • Bespreek het idee met relevante actoren (van belang voor verfijning en acceptatie!)
  • Werk het project-idee uit tot een gedragen en volwaardig voorstel
  • Publiceer het idee voor consortiumvorming (o.a. via social media, op de website van de subsidiegever)
  • Organiseer een consortium meeting (persoonlijke kennismaking en inhoudelijke afstemming)
  • Haak de subsidieaanvraag aan bij het Europees programma en begin op tijd
  • Stel het communicatieplan op, naast het projectplan en de (exploitatie)begroting
  • Laat u goed adviseren over staatssteun

Uitgelicht project

New Energy Coalition

New Energy Coalition

Europese regelingen

Gebiedsgebonden (COROP)

<% region %>

Klik op een regio om gebiedsgebonden regelingen te bekijken.