Revolverende fondsen & investeringsfondsen

Leningen, garanties of investeringen in aandelenkapitaal? Een revolverend fonds (revolving fund) verstrekt dit soort risicofinanciering voor investeringen in economische groei, innovatie, energiebesparing & hernieuwbare energie maar ook voor bijvoorbeeld stedelijke herstructurering. Organisaties en bedrijven krijgen door revolverende fondsen een stimulans om plannen met (terug)verdienpotentieel waar te maken. Voor overheden en private financiers zijn de fondsen een instrument om met minder Euro’s meer impact te realiseren.

Europese Structuurfondsen & Investeringsfondsen

ERAC beschikt over expertise en praktijkervaring om investeringsfondsen te ontwikkelen en uit te voeren. Meer in het bijzonder hebben wij kennis van fondsen die mede met Europees geld worden opgezet. De Europese Commissie is immers een belangrijke financier, onder meer via de Europese Structuurfondsen en Investeringsfondsen (EFRO), EIB en instrumenten als het EFSI (‘Juncker-fonds’). ERAC helpt om het revolverend fonds zodanig te structureren dat het past bij het doel dat ze moet dienen. Daarbij zijn niet alleen inhoudelijke, financiële en organisatorische eisen van belang, maar ook juridische aspecten zoals staatssteunregelgeving. En altijd met oog voor een goede uitvoering. Het fonds is immers niet het doel, het gaat om de impact.

Uitgelicht project

Economic Board Groningen

Economic Board Groningen