Projectontwikkeling & -management

Projecten zijn er in verschillende variaties om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen en waar te maken. Wij adviseren partijen in de Triple Helix – overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers – bij het realiseren van regionaal-economische ambities. Hoe kom je snel van idee tot concreet project? Dat vraagt aandacht voor vertaling van wensen in activiteiten, slimme financiering, uitvoerbaarheid en verantwoording.

Ontwikkeling tot financiering

De impact van ERAC komt tot uiting op het gebied van projectinrichting en fasering, het samenbrengen van stakeholders en het ontwerpen van een goede financieringsstrategie. Daarbij gebruiken wij onze uitgebreide netwerken en kennis op het gebied van fondsen en subsidies, nationaal en Europees. Tot onze adviseurs behoren economen, bedrijfskundigen en beleidswetenschappers. Een brede basis die we ook inzetten voor het projectmanagement en het projectbeheer, inclusief beheer en verantwoording van eigen en externe financiering.

Project Risk Assessment geeft inzicht in de ontwikkeling van een project en vergroot de kans van slagen

Project Risk Assessment

Gerelateerde projecten