Programmaontwikkeling & -management

Anderen in beweging brengen bijvoorbeeld om te investeren in duurzame energie, uw regio of innovatie, doet u met een stimuleringsprogramma (al dan niet in combinatie met een subsidieregeling of een investeringsfonds). Een bijzonder werkveld, dat kennis vraagt van het gebied, sectoren of thema’s, stimuleringsinstrumenten, consultatieprocessen en governance.

ERAC stelt stimuleringsprogramma’s en subsidieregelingen op en voert ze uit. Bijzondere expertise heeft ERAC in huis als het gaat om Europese programma’s. We vertalen Europese ambities naar regionale doelen en zoeken vervolgens aansluiting met de plannen van stakeholders in het gebied. In de fase van ontwikkeling van het programma, in de fase van operationalisatie en organisatie en tijdens de uitvoering. ERAC levert advies en detacheert kwartiermakers, programmamanagers, financieel adviseurs en communicatie adviseurs.

Publiek-private samenwerkingsverbanden

Uitgelicht project

Leisure Boulevard: recreatie in Midden-Brabant

Leisure Boulevard: recreatie in Midden-Brabant