Monitoring en evaluatie

Om doelstellingen te behalen en de effectiviteit van programma’s en projecten te bepalen is het van belang de resultaten te meten. Door bovendien continu te monitoren en data te analyseren wordt inzicht verkregen en kan worden bijgestuurd om, zeker wanneer meerdere partijen samenwerken, het hoogst haalbare resultaat te behalen.

Benchmarking, bewijslast en beleidscyclus

ERAC zorgt voor inzicht. Met evaluaties slaan wij de brug tussen acties uit het verleden en resultaten in de toekomst. Bovendien voorzien wij in de behoefte aan bewijslast en zorgen wij met doordachte adviezen voor, indien nodig, eventuele bijsturing. De informatie is ook direct bruikbaar voor aanbevelingen en acties, gericht op uiteenlopende actoren in de regio.

Voor het monitoren van Europese middelen in Nederland heeft ERAC informatie uit talloze programma's en databases gebundeld, waardoor een slimme basis bestaat voor interne en externe verantwoording. Hiermee is het mogelijk slimme keuzes te maken: tot gerichte stimulering, of tot meer optimale koppelingen tussen besteding van tijd, van middelen en communicatie enerzijds en opbrengsten en resultaten anderzijds.

Zuid-Holland lead partner project CLINSH

Zuid-Holland lead partner project CLINSH