ERAC voor het bedrijfsleven

Als economisch adviesbureau transformeert ERAC, onder het label ERAC Innovation, ambities van bedrijven naar succesvolle projecten die leiden tot groei. Binnen de Europese context van beleid, strategie, roadmaps en financieringsprogramma’s bieden wij ondernemingen de expertise, ervaring en capaciteit die nodig is om dit resultaat te behalen.

Roadmap

Vanuit onze roadmapaanpak werken wij voor onze cliënten aan concrete business cases op het gebied van innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en vele andere terreinen. Door ons uitgebreide netwerk brengen wij u in contact met andere ondernemers of kennisinstellingen waarmee u snel verder komt. Ook kunnen wij u adviseren over de vele subsidieregelingen die vanuit Europa beschikbaar zijn. Innoveren vraagt om nieuwe partnerships, te beginnen bij ERAC!

Projectinrichting en fasering

ERAC helpt bij de projectinrichting en fasering. Bovendien zorgt onze verregaande kennis over fondsen en subsidies bij het uiteindelijk realiseren van uw project.

Van strategie tot projectontwikkeling en -financiering, ERAC heeft alles onder één dak.

Meer weten over uw financieringsmogelijkheden? Zie ook revolverend fonds en subsidie.

Wij ondersteunen tal van initiatieven die gericht zijn op het realiseren van duurzame groei. Sterker, onze ambitie is het brengen van welvaart en welzijn naar de regio. Waarbij we ondernemingen als actoren zien binnen de regio in het grotere geheel van Nederland en Europa. 

Projectfinanciering en projectmanagement

Via adviesopdrachten- en detacheringsopdrachten geven ERAC-adviseurs dagelijks uitvoering aan projectfinanciering zowel Europees als regionaal. Naast hun eigen deskundigheid op het gebied van  projectmanagement kunnen zij gebruikmaken van ervaring die is opgedaan in eerdere ‘best practices’ en de bagage benutten van collega’s bij ERAC. Tot onze adviseurs behoren onder andere economen, bedrijfskundigen, communicatiewetenschappers en beleidswetenschappers.

Betrek ERAC in uw team en u heeft een brede, betrokken basis van specialistische kennis in alle rollen en projectfasen. Ook na oplevering van een project kunnen wij u van dienst zijn met onderzoek en meting. Met doordachte adviezen voor eventuele bijsturing draagt ERAC bij aan nog meer impact.

Wilt u eens klankborden?

Wij maken graag kennis met u. Maak een persoonlijke afspraak met Jasper Munier, Manager ERAC Innovation.

Wilt u meer weten over het dienstenpakket van ERAC Innovation?

Bezoek eracinnovation.nl

ERAC Cases

WCCS innovatieprogramma

Fokker Aerostructures in Hoogeveen is een van de grootste werkgevers van Drenthe en een belangrijke innovator en bron van kennisontwikkeling voor de regio. Dit gegeven leidde tot de opzet van een grootschalig, regionaal innovatieprogramma: WCCS. ERAC is ruim twee jaar lang betrokken geweest bij het opzetten van het WCCS-programma.

Fokker had zeer innovatieve plannen en de provincie Drenthe wilde deze onder voorwaarden financieel mogelijk maken. De rol van ERAC is divers geweest. We hebben de ideeën gekanaliseerd en vormgegeven in een tweeledig programma: enerzijds zijn de technisch-inhoudelijke werkpakketten gedefinieerd en hebben we Fokker ondersteund bij het scherp stellen van inhoud en financiën. Anderzijds hebben we, samen met de WCCS-partners, inhoud gegeven aan de versterking van het ecosysteem. Daarnaast heeft ERAC gedurende het hele proces geadviseerd in de communicatie tussen Fokker en provincie, en later SNN.