Beleid, strategie & onderzoek

ERAC werkt aan ontwikkelingsvragen waarin samenwerking tussen partijen een belangrijke rol speelt. Het zijn vragen die betrekking hebben op regionale ontwikkeling, een Europees samenwerkingsprogramma, uw organisatie of de ontwikkeling van een nieuw product. In de context – betrokkenheid van meer partijen – is de kwaliteit van de voorbereiding maar ook de monitoring van de uitvoering vaak een bepalende factor om de ontwikkeldoelen te behalen.

Visie, beleidsplan of strategie

ERAC levert haar bijdrage door onderzoek, beleidsontwikkeling, strategiebepaling en monitoring. Met onderzoek brengen we achtergronden en regionale of economische vooruitzichten van uw plannen in kaart. Zodat duidelijk wordt uit welke bouwstenen een visie, beleidsplan of strategie moet bestaan, inclusief kostenraming en uitvoeringsplannen. Onze ambitie is om met u strategieën en beleidskeuzes te formuleren die gerealiseerd kunnen worden. Door het meten van effecten, evaluatie van beleid, programma’s en projecten en continue monitoring dragen we zorg voor informatievoorziening over de voortgang en eventuele bijsturing.